หน้าแรก ข่าวสาร

 
บริษัท สยามร่วมมิตร ต้องการผู้ที่มีความสามารถตรงกับสายงานต่อไปนี้ มาร่วมงานกับเรา
 
     
 
พนักงานคลังสินค้า 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ม.6 ,ปวช ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

 • บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2236-0330 ต่อ 245
 
 
     
     
 
พนักงานการตลาด (คอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์) 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง,ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปวส - ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซค์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ลักษณะงาน ออกแบบปรับแต่งงาน สามารถทำคอมพิวเตอร์กราฟฟิคดีไซน์, งานโฆษณา, งานประชาสัมพันธ์, การตลาด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ
 • บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด (สีลม) 1 อัตรา

  สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

  บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2635-0241 ต่อ 245

 
 
     
     
 
พนักงานการตลาด (การตลาดออนไลน์) 1 อัตรา
คุณสมบัติ

 

 • เพศหญิง,ชาย
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี การตลาด, เทคโนโลยีสารสนเทศ, ประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ลักษณะงาน ดูแลภาพรวมและทำกิจกรรมออนไลน์
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ
 • บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด (สีลม) 1 อัตรา

  สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

  บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2635-0241 ต่อ 245

 
 
     
     
 
พนักงานฝ่ายต่างประเทศ 2 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง,ชาย
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

 • บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2236-0330 ต่อ 245

 

 
 
     
     
 
พนักงาน (คนพิการ) 5 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง,ชาย
 • วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ
 • บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด(สำนักงานใหญ่) หลายอัตรา

  บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด (โรงงาน) หลายอัตรา

  สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

  บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2635-0241 ต่อ 245

  บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 94/5 ซอยเสรีไทย 85 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว

  เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  โทร 0-2517-9408-12

 
 
     
     
 
พนักงานการเงิน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุ 21-30 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา การเงิน/การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

 • บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2236-0330 ต่อ 245

 
 
     
     
 
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 3 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศชาย - หญิง
 • อายุ ไม่จำกัด
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบรับรองจป.วิชาชีพ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด(โรงงาน) 2 อัตรา

บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด (โรงงาน)1 อัตรา

 • บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด เลขที่ 100/3 นิคมฯบางชันซอย1/1 (ซ.เสรีไทย 85 ) ถ.เสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

  โทร. 0-29063050-9 ต่อ 25,26

 • บริษัท ฮานามิ ฟู้ดส์ จำกัด เลขที่ 94/5 ซอยเสรีไทย 85 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230  โทร 0-2517-9408-12

 

 
 
     
     
 
พนักงานบัญชี 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ,ปริญญาตรี สาขา การเงิน/การบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

 • บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2236-0330 ต่อ 245

 

 
 
     
     
 
พนักงานขายเงินสด 5 อัตรา
คุณสมบัติ

รับหลายอัตรา

 • เพศหญิง - ชาย
 • ไม่จำกัดอายุ
 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ
 • บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

  สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

  บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2236-0330 ต่อ 245

 
 
     
     
 
พนักงานธุรการ 1 อัตรา
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง ชาย
 • อายุ 20-35 ปี
 • วุฒิการศึกษา ปวส. ,ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • สามารถทำงานวันเสาร์ได้
 • *หมายเหตุ*กรุณาแจ้งหมายเลขติดต่อกลับด้วยค่ะ

สนใจติดต่อสมัครด้วยตนเอง

บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด  (สำนักงานใหญ่)

 • บริษัท สยามร่วมมิตร จำกัด เลขที่ 6/1 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500 โทร. 0-2236-0330 ต่อ 245