ฮานามิ "รสดั้งเดิม" (Original Flavor)

ภาพสินค้า BARCODE PACKAGE NET
(KGS.)
8852052110600
12 Cans
110 g.(3.88 oz.)
8852052110402
24 Bags
62 g.(2.19 oz.)
8852052110402
36 Bags
30 g.(1.06 oz.)
8852052110303
120 Bags
15 g.(0.53 oz.)
8852052110808
288 Bags
6 g.(0.21 oz.)