รสดั้งเดิม (Original Flavor)

ภาพสินค้า BARCODE PACKAGE NET
(KGS.)
8852052140409
12 Cans
80 g.(2.82 oz.)
8852052140300
36 Bags
36 g.(1.27 oz.)
8852052140201
72 Bags
18 g.(0.63 oz.)